Literární pojmy - literatura

8. ledna 2008 v 18:26 | Terezka |  Referáty, seminárky, taháky
A
APOKRYF- nepravdivý nebo podvržený spis
ALEGORIE-obrazné vyjádření děje, se skrytým významem
AUTOBIOGRAFIE-autor píše sám o sobě, píše svůj vlastní životopis
B
BAJKA-zcela smyšlené prozaické dílo, ve kterém se zvířata chovají jako lidé. Obvykle z toho plyne ponaučení
BELTRIE-krásna, umělecká literatura
BÁSEŇ - útvar psaný ve verších
BESTSELLER-literární trhák
C
CENZURA-kontrola ohrožování morálky v literárních dílech
CESTOPIS-literární dílo popisující něčí cestu
CITÁT, CITACE-uvedení, použití cizího jazykového projevu. V odborném textu bývá dobrým zvykem vyznačit použitý zlomek cizího projevu
D
DETEKTIVKA-oblíbený čtenářský žánr zábavné četby. Jejich základem je pátrání po neznámém pachateli nějakého zločinu, po jehož stopě jde obvykle hlavní hrdina
DIALOG-rozmluva, rozhovor 2 ( či více) osob v románě a v ostatních prozaických žánrech, v dramatu
DOKUMENT-doklad, důkaz, svědectví, dokument bývá buď písemný (úřední listina, dopis, novinový výstřižek), nebo obrazový (fotografie)
DOSLOV- připojuje se obvykle k vydání děl starších autorů, našich i cizích. Píše ho znalec díla dotyčného autora nebo jeho editor a podává v něm čtenáři hlavní informace o spisovateli i knize, o souvislostech dobových i literárních, hodnotí místo díla v celku autorovy tvorby, případně osvětluje některé stránky dosud opomíjené a podobně
E
EDITOR- odborný pracovník, který připravuje edici (vydání) určitého díla pro tisk
ENCYKLOPEDIE-dílo odborné literatury shrnující poznatky z jednoho oboru nebo ze všech oblastí lidského vědění v abecedním nebo jiném systematickém uspořádání
EPIGRAM- krátká satirická útočná báseň
F
FABULE-souhrn událostí, o nichž se vypráví v literárním díle, seřazených tak, jak by se odehrály, kdyby se o nich vyprávělo podle toho, jak po sobě následovaly z hlediska časového a příčinného
FEJETON-vtipně psanápříloha do novin obvykle obsahující literární a divadelní kritiku
FILOZOFIE-věda o nejobecnějších zákonitostech vývoje přírody, lidské společnosti a myšlení
FOLKLOR-lidová slovesnost, lidové umění a lidová kultura
FRAGMENT-část nebo úryvek nedokončeného nebo ne úplně zachovalého díla
G
GLOSA-poznámka k rukopisu, psala se buď mezi řádky, nebo na okraji
GRADACE-seřazení několika slov tak, aby následující slovo bylo vždy významově pádnější a účinnější (stupňování)
GROTESKA - dramaturgický útvar vyskytující se ve filmu hraném i animovaném, popřípadě v divadle či v literatuře. Jedná se o žánr, který za svůj hlavní atribut zvolil humor (nejčastěji situační), někdy na úkor ostatních rozměrů jako je děj, zápletka, výprav a podobně.
H
HERMENEUTIKA-přeložení něčeho nesrozumitelného do srozumitelného jazyka
HERMETISMUS-italský básnický směr, usiloval o nejzhuštěnější vyjádření myšlenky, a to i za cenu ztížené sdělnosti
HEXAMETR-časoměrný verš antické literatury sestávající z šesti stop
HOROR-dílo s fantastickým námětem a dějem, které u čtenáře vyvolává strach
CH
CHARAKTERISTIKA -souhrn povahových a vzhledových vlastností
I
IDEA - základní myšlenka díla
improvizace -tvorba bez zvláštní předběžné přípravy
INICIÁLA -ozdobné nebo výrazně provedené počáteční písmeno slova
INTERPUNKCE -čárky, tečky středníky, dvojtečky, pomlčky, vykřičníky otazníky a další... Rozdělují slova textu tak, aby se lépe rozčlenili na menší úseky a zpřehlednili
J
JÓB -titulní postava ve starém zákoně Bible
JIDÁŠ -jeden z dvanácti apoštolů
K
KABARET -hospoda, nebo scéna, která obsahuje písničky, vystoupení a scénky
KALAMBÚR -slovní hříčka
KALIGRAM -název pro básně napsané či vytištěné tak, že tvoří určitý obrazec, který vnímáme nejen jako literární dílo, ale i jako obrazec
KANCIONÁL -zpěvník (obvykle duchovních písní)
komikx -obrázkový seriál, který líčí nějaký příběh a je provázen jen nezbytně nutným textem
L
LEGENDA -životopis nějakého světce (život Konstantinův, život Metodějův)
LETOPISY -spisy významných událostí, které se odehrály v jednom roce
LYRIKA -literární dílo, které nemá děj a vyjadřuje především pocity, názory a dojmy nějakého místa či člověka
M
MADRIGAL -menší lyrická báseň o 2 - 12 verších
MECENÁŠ -příznivec a podporovatel věd a umění a také někdy jejich tvůrců
METAFORA -přenesení slova na představu, která se v původní představě v něčem nápadném podobá
N
NEOLOGISMY -nová slova a výrazy v jazyce
NONSENS -nesmysl; spojení nesmyslných slov nebo představ
NOVELA -kratší prozaický útvar, který se soustřeďuje na jeden poutavý příběh
O
ÓDA -oslavná báseň, která chválí něco velkého a vznešeného
OHLASOVÁ POEZIE -poezie vytvořená v duchu lidové písně napodobující její obsah i formu
OSVÍCENSTVÍ- myšlenkový směr 18. století, který se zakládá na důvěře v osvícený rozum a poznání získané rozumem nebo zkušeností
OXYMÓRON- spojení slov, jejichž významy si navzájem odporují, např.: výmluvné mlčení
P
PARENTEZE -vsuvka, doplnění jistého významového celku vložením nové myšlenky nebo slovního výrazu
PARODIE -žertovné, zlehčující nebo zesměšňující napodobení literárního díla
PERSONIFIKACE -zosobnění
POEZIE -básnictví, dílo psané ve verších
POHÁDKA -zcela vymyšlený příběh, kde obvykle vítězí dobro nad zlem
POVĚST -prozaické dílo částečně vymyšlené a s pravdivým jádrem
Q
R
Recenze- kritický posudek určitého literárního dílo
S
SAMIZDAT -do šuplíku, autor vydává knihy sám
SARKASMUS -ironický způsob vyjádření až zraňující výsměch
SLOVESNOST -souhrn umělecké tvorby vyjadřované slovem, a to jak písemné, tak ústní formou
SURREALISMUS -literární umělecký směr založený na snaze spontánně a bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje v podvědomí člověka
T
TRAGÉDIE -je to hra s vážným obsahem, v němž se hrdina dostává do nesmiřitelného konfliktu a nakonec umře
TRILOGIE- tři literární díla spojená do jednoho celku, přičemž má každá svou samostatnou část
U
UTOPIE
V
VERŠ
W
X
Y
Z
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 kenzan kenzan | 15. ledna 2008 v 18:21 | Reagovat

diky moc mě to pomohlo

2 iozo iozo | 7. dubna 2008 v 14:56 | Reagovat

je to  na  hovno

3 na tom nesejde na tom nesejde | 1. prosince 2008 v 18:59 | Reagovat

nejsou tu ty základní věci

4 aja aja | E-mail | 12. září 2009 v 12:43 | Reagovat

achujky..jj je to moc dobrý..ale nenašla jsem tu třeba ty co potřebuji...román,tragédie,fraška,opera,činohra,muzikál

5 tyna tyna | E-mail | 17. září 2009 v 19:19 | Reagovat

jo jo ja taky jsem tu nenasla to co jsem hledala.

6 Terka Terka | 19. ledna 2015 v 16:51 | Reagovat

Každej blbec ví, co je román, tragéie a fraška...tohle je odborný:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
I LIVE MY LIFE! I LOVE MY LIFE :D