Výklad, referát - kontaktní čočky

30. března 2007 v 17:19 | Terezka |  Referáty, seminárky, taháky
Umístění přímo na oku zajišťuje přirozené vidění.
Žádná váha způsobující nepohodlí.
Žádné obroučky sklouzávající z nosu.
Celé Vaše zorné pole je zaostřené. To je důležité především u sportu, řízení a všude tam, kde potřebujete vidět co nejvíce.
Kontaktní čočky jsou bezpečné při jakémkoliv sportu.
Kontaktní čočky se vodními parami nezamlžují ani na nich neulpívají kapky vody.
Bohatý výběr slunečních brýlí je Vám k dispozici.
Periodou výměny je chápána doba, během které nositel čočky používá a poté je vyhodí. Během této doby jsou nošeny přes den a na noc jsou vyndávány. Podle tohoto kritéria jsou čočky děleny na jednodenní (jednorázové) čočky, čočky pro plánovanou výměnu a konvenční čočky.
Proč měnit čočky častěji?
Podle periody výměny
Téměř okamžitě po nasazení kontaktních čoček na nich začínají ulpívat usazeniny proteinů a lipidů. Nahromaděné usazeniny i přes denní čištění zhoršují snášenlivost čoček a jsou živnou půdou pro různé mikroorganismy a bakterie, které ohrožují zdraví Vašich očí. Aplikátoři předepisující kontaktní čočky pro plánovanou výměnu se snaží předejít problémům. Tyto čočky mají obecně tenčí design a jsou vyráběny z jiných materiálů s vyšším obsahem vody než konvenční čočky.
Jednodenní čočky Jednodenní kontaktní čočky jsou, jak název napovídá, určeny pro nošení během jednoho dne. Ráno se nasadí na oko, večer vyndají a vyhodí. Druhý den si nositel rozbalí nový sterilní pár kontaktních čoček. Ze zdravotního hlediska jde o nejvhodnější způsob nošení kontaktních čoček, protože během jednoho dne se na čočce nestačí vytvořit jakékoliv usazeniny, které by působily problémy. Další velkou výhodou je to, že není nutné čočky pečovat ani je jinak čistit, což vede i k finanční úspoře. Tyto výhody jsou však vykoupeny poměrně vysokou cenou při každodenním nošení (zhruba 50,- Kč/den). Většina nositelů je používá pro příležitostné nošení (např. na sport).
Čočky pro plánovanou výměnu Plánovanou výměnou se rozumí způsob nošení, kdy uživatel čočky nosí určitou výrobcem stanovenou dobu (14 dní, 1 měsíc, 3 měsíce či 6 měsíců). Po uplynutí této doby jsou čočky nahrazeny novými. Oproti jednodenním kontaktním čočkám jde o cenový a zdravotní kompromis. Čočky se musí dezinfikovat, popř. povrchově čistit. Enzymatické čištění není zpravidla nutné. Včetně roztoků přijdou na zhruba 15,- Kč/den.
Konvenční kontaktní čočky Tyto čočky nejsou měněny podle předem stanoveného kalendáře. Jsou obvykle nošeny tak dlouho, dokud se u nich neprojeví známky poškození či stárnutí, zpravidla okolo 12 měsíců. Jsou obvykle prodávány po jednom kuse ve skleněné ampulce. V dnešní době již nejsou příliš doporučovány (až na speciální případy) kvůli nutnosti zvýšené péče a tvorbě nežádoucích usazenin. Cena kvalitních konvenčních čoček dosahuje téměř ceny čoček pro plánovanou výměnu.
Čočky podle doby nošení
Doba nošení znamená, jak dlouho máte kontaktní čočky nasazeny NEPŘETRŽITĚ. Nesouvisí tedy s periodou výměny čoček. Různé druhy kontaktních čoček jsou schváleny pro různou dobu nošení. Je nutné si uvědomit, že nošení čoček přes noc je spojeno s vyšším rizikem, než když čočky na noc vyndaváte.
Denní nošení Kontaktní čočky předepsané pro denní nošení jsou nasazeny na očích přes den, obvykle ne více jak 18 hodin. Čočky jsou na noc vyjmuty, vyčištěny a vydezinfikovány. Těmito čočkami mohou být čočky konvenční i pro plánovanou výměnu.
Čočky pro prodložené nošení Čočky pro prodloužené nošení mají obecně vyšší obsah vody nebo tenčí středovou tloušťku než běžné čočky, aby byl usnadněn přístup kyslíku k rohovce. Jejich používání však nezřídka vede k výskytu potíží. V současné době jsou ve světě uváděny na trh čočky vyráběné z materiálů, které se vyznačují schopností propouštět kyslík v dostatečném množství i pro bezproblémové prodloužené nošení. Kontaktní čočky musí být po vyjmutí vyčištěny a důkladně vydezinfikovány.
Čočky pro prodloužené nošení mohou být nasazeny přes noc, zpravidla ne déle jak 7 dní nepřetržitě. Nosit kontaktní čočky tímto způsobem byste měli pouze na výslovné doporučení Vašeho aplikátora.
Čočky pro kontinuální nošení Kontaktní čočky pro kontinuální nošení mohou být nasazeny na oku nepřetržitě 30 dní a 29 nocí. Obdobně jako u jednodenních čoček zde odpadá potřeba dezinfekčních roztoků a jiných prostředků péče o kontaktní čočky. Již nyní jsou v České republice schváleny dvě značky těchto revolučních kontaktních čoček Focus Night & Day firmy CIBA Vision a PUREVision firmy Bausch & Lomb. Tyto čočky jsou vyráběny ze "superpropustného" hydrogelu na bázi silikonu. Tento materiál poskytuje rohovce dostatečný přívod kyslíku a tím zaručuje bezpečné nošení čoček po dobu celého měsíce.
Čočky podle typu korekce
Kontaktní čočky mohou být děleny podle typu refrakční vady oka, kterou jsou schopny korigovat.
Z tohoto hlediska se jedná o kontaktní čočky:
Sférické Nejběžnější čočky, které napravují krátkozrakost (myopii) a dalekozrakost (hypermetropii). Jejich geometrické parametry jsou dány průměrem, zakřivením a dioptrickou hodnotou.
Torické Tyto čočky Vám kontaktolog předepíše, pokud máte astigmatismus. Tyto čočky mají ve dvou kolmých osách různou optickou mohutnost (počet dioptrií) a korigují tzv. cylindr, který možná znáte z předpisu na brýle. Kromě průměru, zakřivení a sférické dioptrické hodnoty se zde objevují parametry cylindr a osa.
Bifokální, multifokální, progresivní Všemi těmito názvy se označují čočky, které mohou nosit lidé s presbyopií (kteří nosí brýle na čtení). Tyto čočky mají v různých místech různou optickou mohutnost. Alternativou těmto čočkám je technika nazývaná monovision [čti monoviľn]. Monovision je způsob zrakové korekce presbyopie, při které je na jednom oku nasazena sférická kontaktní čočka pro vidění do dálky a na druhém sférická čočka pro vidění na blízko. Po určité době přivykání, mozek automaticky "přepíná" na to oko, které vidí předmět ostře. Technika monovision v typickém případě funguje lépe neľ bifokální čočky. Zatímco mnoho lidí používá monovision bez potíží, najdou se i případy s obtížnějším přivykáním. Mírně zamlčené vidění, závratě, bolení hlavy a pocit ztráty rovnováhy mohou trvat několik minut nebo také několik týdnů. Obecně čím déle tyto obtíže trvají, tím menší máte naději, že si přivyknete. Novým nositelům monovision aplikátoři doporučují se zpočátku vyhnout situacím náročných na zrak a přivykali kontaktním čočkám spíše doma. Zejména by se nositelé měli vyhnout řízení jakýchkoliv vozidel.
Čočky podle zabarvení
Kontaktní čočky mohou být popsány jako čiré nebo zbarvené. Zbarvení je užíváno buď pro snazší manipulaci s čočkami, pro zvýraznění či změnu barvy očí.
Blíže k těmto kategoriím:
Zbarvení pro snazší manipulaci Zbarvení pro snazší manipulaci je velmi světlé. Nemá žádný vliv na barvu očí, ale je dostatečné k tomu, aby kontaktní čočka byla lépe vidět při manipulaci.
Zvýraznění barvy očí Tyto čočky jsou průsvitné a jsou určeny pro zvýraznění Vaší přirozené barvy očí. Jsou nejlepší pro oči se světlou barvou (modré, zelené, světle hnědé nebo šedé). Pokud máte tyto čočky nasazeny, barva Vašich očí je směsí Vaší přirozené barvy a barvy čoček.
Krycí čočky Krycí čočky změní barvu Vašich očí ať máte oči světlé či tmavé. Barva kontaktní čočky překryje Vaší přirozenou barvu očí.
"Obrázkové" čočkyTyto čočky jsou již ryze kosmetické, i když se dodávají i v dioptrickém provedení. Jsou určeny spíše pro příležitostné nošení na párty nebo maškarní ples. Díky nim můžete mít oči leoparda, upíra nebo mimozemšťana. Zejména v poslední době získávají na velké oblibě.
Čočky podle materiálu
Kontaktní čočky jsou optické pomůcky, které napravují refrakční vady oka. Jsou vyráběny z různých druhů materiálů (plastů). Podle tohoto materiálu se dělí na dvě základní skupiny: Měkké čočky a RGP (pevné plynopropustné čočky)
Měkké čočky
Měkké čočky jsou vyráběny z pružného, měkkého materiálu, který absorbuje vodu a umožňuje kyslíku pronikat strukturou k rohovce. Obsahují od 25% do 79% vody.

Měkké čočky mají tyto výhody a nevýhody (oproti tvrdým a RGP čočkám):
Výhody
vyšší pohodlí než tvrdé či plynopropustné (RGP) čočky
kratší doba přivykání
ideální pro občasné nošení
menší přecitlivělost na světlo než u tvrdých a RGP čoček
zřídkakdy vypadnou z oka
k dostání v barevném provedení
Nevýhody
méně trvanlivé než tvrdé čočky
mohou způsobovat potíže svým vysycháním, zejména při fénování v přetopených místnostech nebo při větrném suchém počasí
více pečování o čočky, zejména u konvenčních čoček
náchylné k usazeninám
mohou absorbovat chemikálie z okolí způsobující problémy
Čočky ze silikonhydrogelu
Vzrůstající poptávka po kontaktních čočkách, které by uživatel nemusel na noc vysazovat, a mohl s nimi tedy manipulovat co nejméně, vedla vývoji nového revolučního materiálu - tzv. silikonhydrogelu. Tento měkký materiál vykazuje až šestinásobnou propustnost pro kyslík oproti konvenčním hydrogelovým materiálům. Narozdíl od starších hydrogelových materiálů, kde je propustnost pro kyslík dána obsahem vody, je u silikonhydrogelů kyslík propouštěn siloxanovými řetězci, které mají vyšší propustnost pro kyslík než voda. Z toho plyne také zpravidla nižší obsah vody u čoček ze silikonhydrogelu.
Silikonhydrogelové čočky mohou být předepisovány pro denní nošení, prodloužené nošení nebo pro kontinuální nošení až po dobu 30 dní a nocí. Záleží na vyšetření a doporučení kontaktologa. Kontinuální nošení nemusí být vhodné úplně pro všechny nositele.
Momentálně (duben 2006) jsou na trhu tyto značky silikonhydrogelových čoček:
Night & Day - kontinuální nošení po dobu 30 dní a nocí
PURE Vision - kontinuální nošení po dobu 30 dní a nocí
O2OPTIX - denní nošení pod dobu 1 měsíce
ACUVUE Advance - denní nošení pod dobu 2 týdnů
ACUVUE Advance For Astigmatism - denní nošení pod dobu 2 týdnů (torické)
Plynopropustné kontaktní čočky (RGP čočky)
RGP čočky jsou tuhé, ale plast, ze kterého jsou vyráběny je pružnější než u klasických tvrdých čoček vyrobených z PMMA. Materiál RGP čoček má tu vlastnost, že umožňuje průchod kyslíku svou strukturou k rohovce. Jsou k dostání pro denní a prodloužené nošení. Díky pevnému materiálu trvá v typickém případě neositeli delší dobu než si na ně zvykne. Navíc je (narozdíl od měkkých čoček) musíte nosit každodenně pro dosažení maximálního komfortu. Pokud RGP čočky nenosíte týden, musíte si na ně opětovně přivyknout.

Vzhledem k historickému vývoji se u nás tyto čočky až na několik specializovaných aplikačních středisek téměř neaplikují.
Péče o čočky
Bez ohledu na to, jak jsou baleny, většina systémů péče o kontaktní čočky zahrnuje produkty pro šest různých funkcí. Některé systémy kombinují více těchto funkcí do jednoho produktu (roztoku). Zda jsou jednotlivé funkce zapotřebí závisí na způsobu nošení kontaktních čoček (plánovaná či neplánovaná výměna) a na Vašich očích. Váš aplikátor Vám poradí, který systém péče o kontaktní čočky je pro Vás nejvhodnější. Šest funkcí nutných pro péči o Vaše čočky jsou:
Dezinfekce likviduje formy mikroorganismů (bakterie, houby a viry) rostoucí na čočce. Jsou dva hlavní způsoby dezinfekce: peroxid vodíku, který vyžaduje neutralizaci a tzv. chemické (all-in-one) roztoky, které se neutralizovat nemusí.
Denní čištění Odstraňuje nečistoty, které volně přilnou k povrchu čočky. Pokud tyto nečistoty nejsou odstraněny, mohou způsobit nositeli potíže či zabránit dezinfekčnímu roztoku, aby efektivně zlikvidoval škodlivé bakterie.
Oplachování a uchovávání Pro tuto funkci je potřeba fyziologický roztok. Mnoho systémů tuto funkci kombinuje s dezinfekčním roztokem (all-in-one). Fyziologické roztoky obecně neobsahují žádné dezinfekční činidla, proto jsou-li používány pro uchování čoček, je nutné čočky před nasazením dezinfikovat.
Zvlhčovací kapky se používají při nedostatku slzného filmu, např. v suchém prostředí.
Proteinové čištění se obvykle provádí pomocí enzymatických tablet jedenkrát týdně. Z povrchu čočky se odstraňují proteinová depozita, která jsou živnou půdou pro mikroorganismy. Enzymatické čištění není obecně vyžadováno při plánované výměně kontaktních čoček, kde jsou čočky nahrazeny dříve než depozita mohou způsobit problémy (více FAQ).
Neutralizace je nutná pouze v případě používání peroxidového roztoku. Peroxid je vůči oku velmi agresivní a může jej podráždit. Při neutralizaci se štěpí peroxid vodíku na vodu a kyslík, které jsou pro oko neškodné. Neutralizace se může provádět pomocí roztoku či různých forem katalyzátorů.
Další metody péče o kontaktní čočky
Tepelná desinfekce Tento dříve nejrozšířenější způsob dezinfekce měkkých kontaktních čoček se nyní již téměř nepoužívá. Nejprve bylo nutné čočky vyčistit, umístit do varné jednotky (lidově hrnce) a nechat projít varem. Při tomto způsobu dezinfekce však může dojít k "připečení" depozit k povrchu čočky a snížit tím její životnost. Na druhou stranu je nutné uznat, že se jedná o patrně nejúčinnější způsob dezinfekce.
Ultrazvuk Vzhledem k téměř nulovému rozšíření této metody nepovažujeme za nutné se jí hlouběji věnovat.
Péče o plynopropustné RGP kontaktní čočky Pro pohodlné a bezproblémové nošení musí být RGP čočky vyčištěny a vydezinfikovány. Váš aplikátor Vám doporučí systém péče, který bude vyhovovat Vašim očím i čočkám. Systém péče bude obsahovat skupinu produktů, které budou určeny pro čištění, oplachování, dezinfekci a odstranění proteinů. Je důležité používat pouze roztoky speciálně určené pro tyto pevné čočky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kaktus kaktus | 17. ledna 2008 v 15:50 | Reagovat

Ahoj děkuju moc za tendlůe výklad. Když sem si kontaktní čočky vybrala jako téma, tak jsem si myslela, že o tom najdu hodně na netu. Ale vono tam je prd. Tak ještě jednou díík

2 Speedy Speedy | 9. února 2008 v 19:47 | Reagovat

taky dík protože sem hledal jak blbec ale nenašel sem nic až tady ;)

3 Speedy Speedy | 9. února 2008 v 19:47 | Reagovat

taky dík protože sem hledal jak blbec ale nenašel sem nic až tady ;)

4 petka petka | Web | 11. května 2008 v 13:58 | Reagovat

ahoj nechces spratelit???

5 stistko stistko | E-mail | 15. června 2008 v 12:23 | Reagovat

dekuju moc nasla sem neco na referat aspon nedostanu 5 :D

6 tensing tensing | Web | 17. června 2015 v 19:43 | Reagovat

Zcela pravdivé! Nápad skvělý, podporuji. :-D

7 keysoft keysoft | Web | 28. září 2016 v 5:12 | Reagovat

nebankovní půjčka online hartmanice :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
I LIVE MY LIFE! I LOVE MY LIFE :D