Ochrana životního prostředí - referát

30. března 2007 v 17:21 | Terezka |  Referáty, seminárky, taháky
GREENPEACE
Životní prostředí moří a oceánů, domov mnoha druhů velryb, se nachází v neustálém ohrožení důsledky lidské činnosti, např. změnou klimatu, ubýváním ozonu, toxickým znečištěním a stále intenzivnějším rybolovem.
Tyto faktory ohrožují celistvou síť života v oceánech, především plankton, tzn. organismy, jež jsou základem všech oceánských potravních řetězců. Změny v množství a složení planktonu ovlivňují stabilitu populací na vyšších úrovních potravinového řetězce a velryby, které stojí na jeho vrcholu, jsou změnami v produktivitě planktonu obzvláště zranitelné.
Pravděpodobné jsou však i další přímé účinky důsledků lidské činnosti na velryby.
Pokles některých populací oceánských savců je dnes spojován s nedostatkem potravy vyvolaným zintenzivněním komerčního rybolovu. Rostoucí výskyt perzistentních organických látek (POPs), jako jsou pesticid DDT a polychlorované bifenyly, mohou zapříčiňovat poruchy rozmnožování a jsou možnou příčinou oslabení jejich imunitního systému.
Čím dál větší počet odborníků zabývajících se velrybami znepokojeno skutečností, že míra hluku pocházející z lodní dopravy, průzkumu ropy a plynu a jiných zdrojů může narušit normální chování velryb, vyhánět je z jejich lokalit a zasahovat do jejich komunikace. Vysoká hladina hluku může být přímo škodlivá pro jednotlivé velryby tím, že ovlivňuje úspěch při rozmnožování a má tedy dopad na úroveň populace.
Některé z těchto faktorů mají kumulativní efekt a dá se očekávat, že pokud působí společně, mohou způsobovat ještě větší škody. Ze všech hrozeb, kterým velryby čelí, je komerční lov velryb jediná, kterou můžeme jednoduše a levně omezit. Přesto Japonsko a Norsko pokračují v tlaku na obnovení komerčního lovu velryb. Ve snaze o záchranu velryb je cokoli menšího než preventivní přístup nepřijatelné. Neúspěch v tomto ohledu může zhasit veškeré naděje na dlouhodobou ochranu světové populace velryb.

Jaké jsou cíle Greenpeace

Cílem Greenpeace je zajistit možnost zachování života na Zemi v celé jeho rozmanitosti.
Greenpeace usiluje o záchranu biodiverzity v celé její šíři, chce pomoci zabránit znečišťování atmosféry, odvrátit hrozbu globálních klimatických změn a zničení ozónové vrstvy, zabránit znečišťování a zneužívání světových oceánů, souše a sladkovodních zdrojů. Usiluje o odvrácení jaderné hrozby a propaguje mír, světové odzbrojení a myšlenku nenásilí.
Greenpeace se zavázalo jednat na principu nenásilí, politické nezávislosti a napříč hranicemi států. Odhaluje hrozby pro životní prostředí a usiluje o hledání možných řešení těchto hrozeb. V tomto úsilí nemá žádných trvalých spojenců ani nepřátel.
Greenpeace vede kampaně proti největším znečišťovatelům a upozorňuje na globální ekologické problémy.

Jak Greenpeace pracuje?

Ve světě

Greenpeace má dnes více než 2,5 milionu členů a pobočky a kanceláře v 39. zemích světa. Organizace není spojena s žádnou politickou stranou a zabývá se výlučně ochranou přírody a životního prostředí. Jakkoliv je Greenpeace známé zejména svými přímými akcemi, zastává bezvýhradně a za všech okolností princip nenásilí. Pobočky Greenpeace v jednotlivých zemích se podílejí na velkých mezinárodních kampaních a zároveň se soustřeďují na místní problémy. Mezinárodní kampaně a flotila lodí Greenpeace jsou koordinovány ústředím Greenpeace International, které má sídlo v Amsterdamu. Aby si organizace uchovala svou nezávislost, nepřijímá peníze od vlád ani průmyslu. Finanční prostředky Greenpeace pocházejí od jednotlivých členů a z prodeje drobných reklamních předmětů, jako jsou trička a kalendáře.

V České republice

Zdejší pobočka Greenpeace byla založena v roce 1992 a od té doby jsme vedli mimo jiné kampaně za záchranu Libkovic, proti dostavbě Temelína, za vyčištění Labe, proti toxickým hračkám z PVC, za rozvoj solární energie (fotovoltaiky) a proti uvolňování geneticky manipulovaných organismů (GMO) do životního prostředí. Příležitostně se podílíme též na velkých mezinárodních kampaních Greenpeace, jako jsou například protesty proti testům atomových zbraní nebo ochrana pralesů a velryb. Chceme v České republice nadchnout pro svoji práci tolik příznivců, abychom v budoucnu byli zcela finančně nezávislí na naší mateřské organizaci Greenpeace International.

Zásadou Greenpeace je nenásilí za jakékoli situace

Pokud se vůbec někdy stalo, že k násilí došlo, Greenpeace vždy bylo pouze jeho obětí. V roce 1985 agenti francouzské zpravodajské služby, na oficiální pokyn francouzské vlády, potopili vlajkovou loď Greenpeace - Rainbow Warrior. Jeden člen posádky - portugalský fotograf Greenpeace Fernando Perreira - při tom přišel o život.
K tomuto útoku došlo v době, kdy loď vyplula z Auckland u Nového Zélandu, aby protestovala proti francouzským jaderným testům v jižním Pacifiku. Toto je jeden z nejodpudivějších příkladů násilí spáchaného proti Greenpeace, bohužel zdaleka ne jediný.

Greenpeace je politicky a finančně nezávislé

Greenpeace nežádá finanční podporu od vlád, průmyslových seskupení ani od politických stran a ani od nich takovou nabídku nepřijímá. Greenpeace ani nevyhledává ani nepřijímá podporu, která by zkompromitovala jeho nezávislost, cíle, plány nebo bezúhonnost. Greenpeace spoléhá na podporu dobrovolníků a jednotlivých dárců, případně na grantovou podporu nadací.
Greenpeace vystupuje jako globální hnutí. Má národní kanceláře po celém světě, v Australasii, Evropě, severní Africe a ve středomoří. Všechny kanceláře pracují na stejných cílech a vedou stejnou politiku, ale zároveň každá kancelář vyvíjí svojí politiku a klade důraz na svoje úkoly s ohledem na místní a národní politickou a ekonomickou situaci a se zřetelem na stav životního prostředí a na příčiny a následky jeho znečištění v té či oné zemi. Každá kancelář pracuje pod týmovým vedením a využívá dobrovolníků z příslušné země.
Greenpeace působí na mnoha úrovních. Protože členové hnutí pochopili, že zastavení znečišťování prostředí vyžaduje expertízy na mnoha odborných úrovních, pracuje hnutí na mnoha úrovních společnosti.
Greenpeace využívá práce aktivistů, vědců, politických lobystů a ekonomů aby zaručilo, že kampaň bude probíhat na mnoha úrovních rozhodování a že se tím maximalizuje tlak na účinnou změnu.
Máme aktivisty působící na souši i na moři na našich lodích, kteří "přinášejí svědectví" o ničení životního prostředí. Máme aktivisty kampaní a lobysty, kteří se setkávají s vládními ministry a se zástupci průmyslu, aby přinášeli hlas za životní prostředí do světa politiky a průmyslových seskupení. Organizujeme rozsáhlé mediální kampaně, ve kterých přinášíme novinářům představy a zprávy o naší práci a zajišťujeme tak skutečnost, že je náš hlas slyšet. Máme i vědce, kteří pro nás pracují v laboratořích a kteří zkoumají příčiny a následky znečišťování prostředí.

Greenpeace zaznamenává úspěchy

Greenpeace sehrálo klíčovou roli například v boji za zákaz dovozu toxických odpadů do méně rozvinutých zemí, v úsilí o moratorium na komerční lov velryb, za prosazení konvence OSN o lepším řízení rybolovu, za vytvoření mezinárodní velrybí rezervace Southern Ocean Whale Sanctuary. Rozhodujícím způsobem se zasadilo za 50leté moratorium na těžbu nerostů v Antarktidě, za zákaz ukládání radioaktivních a průmyslových odpadů na mořském dně a proti potápění dosloužilých těžařských plošin. Prosadilo zákaz používání vlečných tenatových sítí a zákaz všech jaderných pokusů, což bylo cílem úplně první kampaně.
Když Greenpeace v roce 1975 zahájilo svou kampaň na záchranu velryb, reagovali jsme tím na krizi, které byla vystavena populace velkých velryb. Většina velryb byla tehdy už zdecimována průmyslovým lovem velryb, který odmítal jakékoliv omezení svých aktivit. Některé druhy velryb se tak dostaly na samý pokraj vyhubení. Organizace Greenpeace byla nejdůležitějším aktérem při prosazení moratoria na komerční lov velryb Mezinárodní velrybářskou komisí (IWC), jež začalo platit od roku 1986. A to díky svým viditelným přímým akcím na moři, zapojením veřejnosti a politickým lobováním. V té době jsme doufali, že velrybářský průmysl bude postupně upadat a to se téměř také stalo.
Poté, co moratorium vstoupilo v platnost, sedm z devíti velrybářských zemí postupně do roku 1990 ukončilo všechny své velrybářské aktivity. Avšak Japonsko a Norsko pokračovalo v komerčním lovu a loví velryby dodnes. Dnes se tyto země snaží prosadit zrušení zákazu lovu. To by mělo negativní dopad na zbývající velrybí populace.
Greenpeace je dnes v centru mezinárodních snah, jejichž cílem je zprostředkovat veřejnosti naléhavou zprávu: Nastal čas k trvalé ochraně velryb. Nastal čas skoncovat s lovem jednou provždy. Proto vedeme celosvětový zápas za záchranu velryb na mnoha frontách:
  • přímými akcemi proti velrybářů na otevřených mořích a podáváním svědectví celému světu o skutečné pravdě o lovu velryb;
  • vzděláváním veřejnosti ve všech zemích světa včetně Japonska a Norska;
  • politickým lobováním v zemích, které mají hlas v Mezinárodní velrybářské komisi a Úmluvě o obchodu s ohroženými druhy (CITES); a
  • účastí na výročních zasedáních IWC a CITES.

    Greenpeace hodlá pokračovat v této snaze tak dlouho, dokud nebudou světové velrybí populace trvale chráněny před komerčním lovem.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 maki riesova maki riesova | 22. října 2008 v 8:59 | Reagovat

je to fakt krasa suprovni clanek nikdy sem takovy nevidela sem upeunesena

2 horveer horveer | 28. května 2009 v 17:38 | Reagovat

goood!!!fagt

3 horveer horveer | 28. května 2009 v 17:51 | Reagovat

snad mi to pomuze k lepsi znamce!!!mno sem zvedava...:)

4 kiki kiki | E-mail | 28. února 2010 v 13:02 | Reagovat

suuupeŕ

5 love love | E-mail | 28. února 2010 v 13:03 | Reagovat

gooood!!

6 mike mike | 29. března 2010 v 14:31 | Reagovat

je to blbí

7 BenyJ BenyJ | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:24 | Reagovat

I found this page on 18th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

8 Floydarrom Floydarrom | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 2:54 | Reagovat

medicine to treat yeast infection  <a href=http://rivotril.bloggo.nu/>kjope rivotril oslo</a>  doctor who series seven part one

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
I LIVE MY LIFE! I LOVE MY LIFE :D